Uier verzorging Geiten en Schapen

De productie van kwaliteitsmelk van geiten en schapen is momenteel volop in ontwikkeling. De toenemende vraag van de verwerkende industrie, de vraag van de consumenten en de hygiënische normen die worden geïmplanteerd, hebben de mondiale gevoeligheid voor de kwaliteit van de melk verhoogd, waardoor de professionaliteit van deze productiesector patronen van hoog niveau, in kwaliteit en kwantiteit, net als andere verwante veehouderijen eerder deden.

Dierenartsen die gespecialiseerd zijn in deze zuivelsoorten zijn momenteel bezig met geven Antwoorden op de kwaliteitsuitdagingen die aan haar klanten worden gesteld. De uitdaging is het bereiken van kuddes schapen en gezonde geiten, met gezondheidsparameters van hun uiers waarmee ze hun capaciteiten voor melkproductie, kwalitatief en kwantitatief, kunnen uitdrukken, zodat de eisen van de consument, van de industrie, evenals die van sanitaire orde, zijn meer dan tevreden.

Het is waar dat de ervaring die is opgedaan bij melkkoeien als een model heeft gediend om het proces bij schapen en geiten te starten, maar laten we niet vergeten dat de productie van koemelk momenteel gestandaardiseerd is: slechts één ras wordt geëxploiteerd, voersystemen zijn universeel, ook accommodatie, reproductie, borstpathologieën, diagnostische methoden, middelen om ze te bestrijden, enz. In het geval van schapen en geiten zijn er rassenverschillen, verschillende niveaus van productieve aanleg en methoden van verschillende exploitatie. De intieme pathologieën van de borst bij schapen en geiten hebben hun specifieke kenmerken, ze kunnen nooit worden bestudeerd als een ‘uitbreiding van kennis bij koeien’. Bij schapen en geiten is de rol die de besmettelijke agalaxie speelt bij de presentatie van borstziekten dus zo belangrijk dat het op zichzelf een groot verschil maakt met de zoogdier processen bij koeien.

Er is een opmerkelijk gebrek aan kennis bij schapen en melkgeiten over de persistentie in uier en het post partum-uiterlijk van remmende residuen bij behandeling in de droge periode met antibiotica ontwikkeld voor koeien, wat problemen heeft veroorzaakt aan een groot aantal boeren wegens overtreding van de huidige voedsel veiligheids voorschriften.

Goats Sheep Articleimage
Uier verzorging

Gezonde uiers betekent geen mastitis, geen oedeem en dat vertaalt zich in hogere opbrengsten en geen weggegooide melk. Udder Care verzacht en kalmeert harde kwartieren en tedere uiers voor gezonde uiers.

Udder Care is een een verzorgingsmiddel voor uiers met etherische oliën en natuurlijke ingrediënten als hoofdbestandsdeel. Deze unieke samenstelling verpleegt de uier en maakt het zacht en soepel. De spray is gemakkelijk in gebruik in de melkstal en in de stal. Met slechts één keer sprayen per kwartier is Udder Care snel en gemakkelijk aan te brengen.

De etherische oliën en natuurlijke ingrediënten in Udder Care zorgen ervoor dat het product diep in de uier trekt en verder werkt dan alleen oppervlakkig op de huid. Harde of opgezwollen uiers/kwartieren vinden hun oorzaak meestal diep in de uier. Om de oorzaak van het probleem aan te pakken moet een product daar kunnen komen om het op te lossen. Udder Care helpt een goede doorbloeding van de uier te krijgen, wat helpt tegen zwellingen.

GROEN

Udder Care Groen heeft een kleurstof toegevoegd gekregen waardoor het een markering op de uier achterlaat dat tot de volgende melkbeurt zichtbaar blijft op de uier. Udder Care Groen is daarom uitermate geschikt voor bedrijven met meerdere werknemers in dienst. Doordat de kleur zichtbaar blijft op de uier, is een behandeld dier gemakkelijk te herkennen in de stal en wordt de melker herinnert om de uier nogmaals in te sprayen.

VOORDELEN

• Snel en gemakkelijk sprayen zonder in te masseren
• Zachte en soepele uiers/spenen
• Rustigere dieren tijdens het melken
• Na gebruik is er geen wachttijd om de melk te leveren
• Behandelde dieren zijn gemakkelijk te herkennen door de groene kleur

Zorg ervoor dat de uier schoon en vrij van mest is. Hierdoor kan het product optimaal in de uier trekken en heeft u minder product nodig voor een optimale dekking.

WANNEER BEGINNEN

Rondom de geboorte

Spray de gehele uier 4 dagen 2 x per dag rondom de geboorte van de lammeren

HOE TE GEBRUIKEN

• Spray in een vloeiende beweging van boven naar beneden, 2 tot 3 x per deel
• Spray de gehele uier 4 dagen 2 x per dag rondom de geboorte
• Voor verpleging tijdens de lactatie, spray de uier 4 dagen 2 x per dag

WAAROM RONDOM DE GEBOORTE?

Door Udder Care rondom de geboorte te gebruiken worden opgezwollen uiers/delen voorkomen en blijven de uiers en spenen zacht en soepel. De geit of het schaap heeft hierdoor minder last van de uier en is daar door veel beter op haar gemak tijdens het melken of wanneer de lammeren drinken.

WAT KOST EEN VOLLEDIGE BEHANDELING?

Eén volledige behandeling met Udder Care is in totaal 4 dagen 2 keer per dag de gehele uier insprayen. De kosten per geit/schaap zijn gemiddeld € 2,- tot € 3,-. Wanneer een geit of schaap een ernstig opgezwollen uier heeft, is het mogelijk dat de behandeling een dag of twee langer doorgezet moet worden.

HOEVEEL BEHANDELINGEN KAN IK MET EEN FLES COMFORT UDDER CARE DOEN?

500 ml = 20 volledige behandelingen

Ingrediënten

Udder Care bevat onder andere etherische oliënKurkuma en Oregano. Dit zijn 100% natuurlijk ingrediënten.

Wat is een uierontsteking?

Uierontstekingen kunnen worden onderverdeeld in een klinische en subklinische vorm. De klinische vorm geeft zichtbare afwijkingen aan de melk, met soms een verhard uier of een zieke geit. Blauwuier is een voorbeeld van klinische uierontsteking. Subklinische uierontsteking is een ontsteking aan het uier die we niet met het blote oog kunnen zien, maar het uierweefsel is wel geïnfecteerd. Soms wordt zo’n subklinische uierontsteking zichtbaar doordat het uier onkant wordt, maar vaak is een subklinische uierontsteking alleen zichtbaar door een verhoogd celgetal.

De uier is het centrum van de melkproductie en daarom moet u uiterst voorzichtig zijn, vooral op die intensieve bedrijven waar de effectiviteit ligt in een borst die zoveel mogelijk melk kan produceren. Subklinische infecties verminderen de productiecapaciteit van het dier aanzienlijk om twee fundamentele redenen:

Ze dwingen het dier in een voortdurende strijd om zijn gezondheid te behouden met de daaruit voortvloeiende slijtage die dit met zich meebrengt

Ze beïnvloeden het borstweefsel en verhinderen dat het op volledige capaciteit functioneert

Als dit wordt toegevoegd in het geval van boeren wier melk wordt betaald voor kwaliteit, neemt het aantal cellen aanzienlijk toe, en daarom worden we geconfronteerd met een duidelijke gezondheids- en economische alarmsituatie.

Klinische symptomen

Somatische cellen vormen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke afweermechanisme van de geit. Wanneer het uierweefsel beschadigd of geïnfecteerd is, neemt het aantal witte bloedcellen in melk toe.

Normale geitenmelk heeft een hoger Celgetal dan normale koemelk. Dit is al lang een zorg van geiten eigenaren vanwege standaardnormen en marktproblemen. De toename van somatische cellen in geitenmelk wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een toename van de afgiftesnelheid van deze epitheelcellen (CEE) en de aanwezigheid van cytoplasmatische massa’s (CM) die optreedt als gevolg van het apocriene secretoire proces.

Subklinische uieronsteking kan alleen worden gedetecteerd door metingen van het celgehalte van melk (somatische cellen). De overheersende cellen in melk zijn epitheliale en witte bloedcellen, waarbij de laatste (miljoenen / ml) enorm toeneemt wanneer letsel of infectie van de klier optreedt. Dus door het huidige aantal cellen in een melk monster uit de borstklier te bepalen, kan de kans op mastitis worden bepaald, hoewel alle andere zichtbare tekenen van ontsteking afwezig zijn. Subklinische uieronsteking is belangrijk om de volgende redenen:

“Het is 15 tot 40 keer dominanter dan de klinische vorm.
“Normaal gaat het vooraf aan de klinische vorm.
“Het gaat lang mee.
“Het is moeilijk te detecteren.
“Vermindert de melkproductie.
“Het heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van melk.

De subklinische vorm is ook belangrijk omdat het een afzetting van micro-organismen vormt die leiden tot de infectie van andere dieren in de kudde.

Resultaten verkregen met het gebruik van Udder Care:

Op de boerderij waar de tests werden uitgevoerd, moeten we vermelden dat er de afgelopen jaren problemen waren geweest als gevolg van twee ernstige uitbraken van Agalaxia, dus moesten we drastische maatregelen nemen. Het onderzoek werd uitgevoerd in een geitenboerderij van 700 dieren in melken, we zijn begonnen met een somatisch celtelling (SCC) in een 2.600.000 SCC-tank dus er werd een plan gemaakt met Udder Care waarin het werd 4 dagen, 2 keer per dag, toegepast op alle dieren die melken, verdeelde het in twee partijen, melkende dieren en nieuwe leveringen, en verdeelde de productie in twee verschillende partijen om de evolutie te zien.

De eerste batch begon op 5 februari te worden behandeld en na 4 dagen waren we erin geslaagd om met 482.000 (SCC) te verlagen, zoals de grafiek toont, door geleidbaarheidstest met Comfort Milk Checker, die dieren die waren teruggekeerd naar niveaus van normale geleidbaarheid, ca. 60% van de hele partij, de rest werd nog 4 dagen behandeld.

Op 13 februari had in totaal 90% van de partij al normale geleidbaarheidsindexen. Op 19 februari begonnen de dieren die begonnen te bevallen binnen te komen en hetzelfde proces werd uitgevoerd, Udder Care werd 4 dagen 2 keer per dag aangebracht op alle dieren die de melkplaats binnengingen, we verkregen opnieuw Soortgelijke resultaten, 69% keerde terug naar stabiele geleidbaarheids niveaus, de resterende 31% bleef nog 4 dagen behandeld, 2 keer per dag (vóór elke melking). Op 23 februari keerde 20% van de dieren in de partij terug naar normale geleidbaarheids indexen. Dus uiteindelijk 89 % had normale waarden na gebruik UDDER CARE.

Op 28 februari werd besloten om in totaal 60 dieren (10% ±) op te offeren, allen die niet positief op de behandeling hadden gereageerd. (Chronische dieren, dieren die een deel van het uier hadden verloren en die zeer lage productieniveaus gaven).

Geit met hoog celgetal aanpakken!

Dat een geit met klinische uierontsteking een geiten houder geld kost, daar twijfelt niemand aan.

Onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde geit een cel getal lager dan 500.000 cellen per milliliter heeft. Eerstejaars dieren zonder infectie zitten gemiddeld onder 83.000. Tweedejaars en niet-geïnfecteerd onder 178.000. Het gemiddelde van niet- geïnfecteerde dieren zit in het Verenigd Koninkrijk op 428.000. In Frankrijk houden ze praktisch 750.000 als grenswaarde aan als ze dieren evalueren. Het gemiddelde bedrijf in Nederland zit tussen 1,1 miljoen en 1,9 miljoen, liet het onderzoek zien. Dit komt overeen met wat wij hebben gemerkt in onze praktijk. Het gemiddelde van de bedrijven lag rond op 1,5 miljoen. De beste bedrijven zaten jaar rond tussen 500.000 en 1 miljoen. Op koppelniveau betekent een cel getal van 1.2 tot 1.5 miljoen dat ongeveer 50% van de dieren gezond is, 33% besmet is met een minor pathogene bacterie en 9% met een major pathogene bacterie. Onder de major pathogene bacteriën verstaan we hoofdzakelijk Staphylococcus aureus, die ook blauwuier veroorzaakt. Een geit die besmet is met S. aureus heeft meestal een cel getal hoger dan 2.000.000.

Hoeveel een geit met subklinische mastitis kost, wordt bijna altijd onderschat. Een ‘hoog­cel getal geit’ zal altijd minder melk produceren, 5 tot 10 procent, en nog meer uitgesproken als beide uierhelften aangetast zijn. Deze geit zal versneld worden afgevoerd wanneer de uier te slecht is geworden en de melkproductie daalt of zelfs wegvalt. Daarnaast bestaat het risico dat deze geit ongemerkt andere geiten besmet heeft. Omdat het hoofdzakelijk om uier gebonden kiemen gaat, zal de overdracht van geit naar geit vooral tijdens het melken gebeuren. Dit in tegenstelling tot melkvee, waar de omgevings gebonden kiemen ook een belangrijke rol spelen.

Een geit met subklinische mastitis is soms te herkennen aan een asymmetrisch uier, maar meestal alleen maar aan de hand van een verhoogd cel getal.

Melkproductie: Een tank cel getal van 1 miljoen cellen/ml blijkt een melkproductiedaling van 11,4% te geven. Bij 2 miljoen cellen/ml is dit 19,5% en bij een tank cel getal van 3 miljoen cellen/ml wordt zelfs een melkproductiedaling van 24,2% gezien.

Ongeveer 79-86% van de (subklinische) mastitis bij melkgeiten wordt veroorzaakt door Stafylokokken bacteriën.(1,2) Deze bacteriën worden bij een hoog cel getal in grote hoeveelheden uitgescheiden in de melk. Naast het tank cel getal kan het kiemgetal hierdoor stijgen, met het risico op een boete voor de veehouder tot gevolg. Enterotoxines geproduceerd door Stafylococcus aureus kunnen tevens gevaarlijk zijn bij het consumeren van rauwe melkproducten en zo een risico vormen voor de volksgezondheid.(4) Daarnaast zorgt (sub)klinische mastitis voor een hoger vervangingspercentage, behandelingskosten en meer sterfte. Op een bedrijf met een tank cel getal van 1.500.000 cellen/ml zou mastitis gemiddeld €78,- per geit per jaar kunnen kosten, bij een melkprijs van €0,63/kg.

Er te weinig geiten houders bewust bezig met de uiergezondheid van hun koppel. Het ontbreken van een drempelwaarde en korting zoals bij de melkveehouders, zal daar wel iets mee te maken hebben. Maar zeker ook het vaak ontbreken van individuele melkcontrole en cel getal meting. Zonder goede data is het moeilijk managen.

De inspanningen rondom de uiergezondheid beperkten zich meestal tot het aanpakken van de niet te missen dieren met klinische mastitis.

• Als je het bedrijfs cel getal snel wilt laten zakken en de besmetting nog meer wilt afremmen, moet je helaas de dieren met het hoogste cel getal, de 10 procent multimiljonairs, opruimen.

• Een droogstand is nog stof tot discussie bij de Nederlandse geiten houders, maar de eerste voorzichtige proeven zijn veel belovend. Begin hier echter niet aan zonder overleg met je dierenarts en voeradviseur.

• Betrouwbaar automatisch sprayen en een gemakkelijke, goedkope manier om het cel getal en de geleidbaarheid te meten, kunnen hopelijk in de toekomst ingezet worden.

• Ik ben er vast van overtuigd dat slim investeren in een betere uiergezondheid zich op termijn dubbel en dik terug verdient door gebruik van Udder Care rond de geboorte.

Download informatieflyer

(Klik op de gewenste taal om het document te openen)

Nederlands    Engels    Frans    Duits    Spaans

Interesse in Comfort Udder care?

Neem contact op voor info & Dealers

Wij werken met en voor onze Distributeurs in de landen waar we actief zijn en werken samen met hun medewerkers, dierenartsen, fokkers, integrators, coöperaties, commercials en vele andere professionals in de sector om onze producten, verkoop, en gebruik tot een succes te maken.