Comfort Herbal Extract

CHE Comfort Herbal Extract” – – combineert de ingrediënten van kruiden en hun biologie, zoals ze in de natuur voorkomen, in één product. Natuurlijke biologie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in veel gebieden van de biologische cyclus. Of het nu in de grond is, op en in de plant, de behandeling van mest, tot de voeding van dieren en mensen. Zonder hen zou niets dat leeft,
werken. De CHE-productlijn bevat precies de ingrediënten van CHE de biologie die nog steeds in gezonde natuur voorkomt. De applicatie maakt het mogelijk om het milieu op veel gebieden ten goede te verbeteren. Het opent een verscheidenheid aan applicaties. Deze variëren van gebruik voor grondverbetering, bladbehandeling, een behandeling met een kunstmest, diervoeding of voedingssupplementen voor mensen. CHE-producten zijn ook geschikt voor alle landbouwgewassen.

Che 4photo Banner English

De vervanging van chemie door biologie in het leefgebied van dieren en mensen

“Er is een oplossing voor alles – deze wordt meestal nog niet gevonden” Volgens dit principe proberen we onze klanten oplossingen te bieden voor kleinere of grotere problemen.

(CHE)] De term CHE is fundamenteel voor kruiden extract, en is afgeleid van het hoofdingrediënt voor alle CHE – producten, namelijk de verschillende kruiden van biologische oorsprong, die worden gebruikt voor de productie van CHE.

In vele jaren van onderzoek zijn de ingrediënten en de oppervlaktebiologie van de kruiden, in hun natuurlijke samenstelling, verkregen uit de natuur en in een duurzame, maar vooral stabiele vorm gebracht. Eenvoudig beschreven, neem je iets waardevols uit de natuur en zet het terug waar het nodig is om natuurlijke processen te herbouwen of te ondersteunen.

In vele jaren van onderzoek zijn de ingrediënten en de oppervlaktebiologie van de kruiden, in hun natuurlijke samenstelling, verkregen uit de natuur en in een duurzame, maar vooral stabiele vorm gebracht. Eenvoudig beschreven, neem je iets waardevols uit de natuur en zet het terug waar het nodig is om natuurlijke processen te herbouwen of te ondersteunen.

Dit creëert een product dat nu kan worden aangepast aan veel gebieden in de natuurlijke cyclus. Het doel is om de natuurlijke en vooral gezonde omgeving te herstellen die de natuur voor het betreffende gebied heeft bedoeld.

Niet vernietigen, uitroeien of elimineren is de taak van onze CHE-producten, maar een terugkeer en herstel van de natuurlijke omgeving in verschillende toepassing gebieden.

Eens gebruikt in veevoer, werkt CHE ook op het gebied van hygiëne stallen en op mest en in de bodem.
Voor de landbouwer komt dit met name tot uiting in een verbetering van de diergezondheid, voederconversie, een mogelijke  besparing op energievoeder en een opwaardering van stalmest.

Het 5-voudige all-round effect van CHE:
1) Optimaliseert het voer
2) Ondersteunt de diergezondheid
3) Verbetert de veeteelt
4) Verhoogt de prestaties op de grond
5) Versterkt plantengroei

Belangrijkste toepassingen:
• Stabilisatie en optimalisatie van silages
• Gebruik als aanvullende voeding
• Verbetering van het stabiele klimaat
• Behandeling van mest en vaste mest

Effect in de natuurlijke cyclus:
• Ondersteunt de spijsvertering en het metabolisme
• Verhoogt de verteerbaarheid van silages
• Gras en gewasbescherming door ammoniak binding
• Verbetering van de bodem

verdere voordelen door CHE te gebruiken, niet berekenbaar

Fb Img 1594640560798

• 2 g meer stikstof per m³ mest
• verbeterde stallucht, minder last van ziektekiemen
• vitale dieren, vooral kalveren, minder kalverdiarree
• meer melk/vlees uit gemalen voer
• goede romige verwerkte mest
• verminderde zwemlaag, homogeen, minder agressief en niet te sterk ruikende mest
• de mest stimuleert bodemleven en grasdiversiteit, dus meer opbrengst
• het gras krijgt langere wortels en kan meer sporenelementen opslaan
• minder of bijna geen vliegen in de stal
• homogeen kuilvoer, ook in de zomer, met hoge melkzuurgisting
• geen verdere inkuilmiddelen nodig
• rantsoen wordt herkauwers gerecht

Koe En Kalf

CHE maakt werken in de veehouderij weer aantrekkelijk. Resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Je
hoeft minder achter de problemen aan lopen. Kritische fasen, zoals afkalven, vormen geen probleem.
De dieren worden sterker en ouder. Het doel om meer melk van hoge kwaliteit te produceren, zonder de koeien uit te buiten, kan worden bereikt met CHE.

Om een homogene productkwaliteit te garanderen, wordt aan de productie van CHE kruiden extract hoge eisen gesteld aan de ingrediënten.

Het is dus vanzelfsprekend dat de grond waarop de kruiden worden gekweekt, absoluut vrij is van commerciële meststoffen of andere synthetisch geproduceerde meststoffen, plantadditieven of pesticiden van welke aard dan ook. De bevoegde controle-instantie hiervoor is Austria BIO Garantie.

De gebruikte kruiden zijn niet afkomstig van monoculturen, maar van oppervlakken, waar ze samenkomen uit hun aard en eigendom en resulteren in een symbiose. Bij voorkeur worden daarom kruiden uit wilde collecties gebruikt omdat daar op natuurlijke wijze symbiose ontstaat.

Als aan de gespecificeerde product vereisten wordt voldaan, resulteert endogeen in een zeer stabiele vloeibare plantenbiologie Naast kruiden van hoge kwaliteit, worden zeezout, melasse en bronwater uit de Alpen ook gebruikt voor het CHE Kruiden extract.

Composition:
Spring water, sea salt (NaCl), organic weeds*, herbal juice extracted from *: basil herb, blackberry
leaves, roman camomile, lovage leaves, shepherd’s bag, banana leaves, calendula, raspberry leaf,
rosemary leaf, sage, oleander, yarrow, lung plant, malvalisk, dandelion, nettle grass, nettle leaves,thyme.
Raw materials of agricultural origin: 2.745% DM of food materials * organic farming: 2.745 % DM.

Nutrients per kilogram:
Water 983 g, crude fibre 2 g, lysine 0 g, dry matter 17 g, crude ash 0 g, methionine 0 g, crude
protein … 2 g, crude fat … 0 g, sodium… 0,31 g
CHE additieven voor dierenvoeding kunnen worden gebruikt in de biologische productie volgens verordening (EG) 834/2007 en verordening (EG) 889/2008. Besturingsnummer: AT-BIO-301
CHE is een vloeibaar aanvullend diervoeder met een allround effect zonder enige vorm van additieven.
CHE bevat zowel de ingrediënten van de gebruikte kruiden als hun plantenbiologie in hun natuurlijke samenstelling.

CHE is geen inkuilmiddel, maar een geregistreerd aanvullend diervoeder, dat ook uitstekend in kuilvoer kan worden gebruikt. CHE bevat precies die biologie die ook effectief van aard is om silages te stabiliseren. Deze biologie is normaal van nature te vinden op het gezonde voedergewas, maar niet in deze hoge concentratie, zoals in CHE.

Comfort Herbal Extract Silage

Alleen door een speciaal ontwikkeld productieproces voor de productie van CHE ontstaan deze hoge concentraties. Onder uitsluiting van lucht produceert de biologie in toenemende mate melkzuren, die zeer snel een stabilisatieproces kunnen initiëren en zo op een natuurlijke manier helpen voorkomen dat er opnieuw opwarmen en fermentatie falen.

CHE is geschikt voor graskuil, kuilvoer van hele planten (GPS), maiskuil, CCM en nat graan. Het is zeer belangrijk om CHE zo gelijkmatig mogelijk over het silage te verdelen om een homogene menging van CHE met het silage te garanderen. Afhankelijk van de kuilvoer methode zijn er verschillende manieren om CHE in het kuilvoer te krijgen. Het meest ideale is de introductie direct boven de veldhakselaar of andere doseerapparaten.

CHE silages

 • belast het spijsverteringskanaal niet met chemisch geproduceerde zuren.
 • verhoging van de eetlust.
 • het stabiele klimaat verbeteren door een hogere organische binding van ammoniak
 • de afvoer van mest verbeteren.
 • ondersteuning van de mijnbouw van drijvende en zinkende lagen vloeibare mest.
 • laat mest niet rotten, maar bevorder het rot proces. (vertering)
 • Daarom minder stikstofverliezen en stank.
 • doorgaan met hun microbiële eigenschappen in de bodem.

CHE is gemakkelijk te doseren

Afhankelijk van de toepassing, verdunnen met water voor egalisatie en, afhankelijk van de respectieve doseringsinstructies, zo fijn en gelijkmatig mogelijk over het silage spuiten, of zelfs doseren aan de veldhakselaar, de pick-up van de laadwagen of de ronde balenpers.

Dosering graskuil:
0,25 lt CHE per ton + voldoende water om het kuilvoer te bevochtigen.

Dosering maïskuil en GPS:
0,4 lt CHE per ton + voldoende water om het kuilvoer te bevochtigen.

Dosering CCM of geplet nat graan:
0,5 lt CHE per ton + voldoende water om het kuilvoer te bevochtigen.

CHE als additief voor het voederen van vee en andere herkauwers

Omdat in CHE eigenlijk niets anders wordt gevonden dan wat er ook op en in gezonde voedergewassen gras ligt, past CHE perfect bij het dagelijkse basisvoeder. CHE ondersteunt het metabolisme van de dieren en verbetert zo de voederconversie en de gezondheid.

Comfort Herbal Extract Feed
Comfort Herbal Extract Feed

Water Bij Tmr

Omdat in CHE eigenlijk niets anders wordt gevonden dan wat er ook op en in gezonde voedergewassen gras ligt, past CHE perfect bij het dagelijkse basisvoeder. CHE ondersteunt het metabolisme van de dieren en verbetert zo de voederconversie en de gezondheid.

De ervaring heeft geleerd dat de toevoeging van CHE aan het dagelijkse voer ook de eetlust van het dier kan verhogen.

De hoofdtaak van CHE is het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van de dieren. CHE werkt direct in de darm en kan de darmflora en dus het metabolisme positief beïnvloeden. Als de aangegeven doseringen worden waargenomen, vindt tegelijkertijd een organische binding van de voedingsstoffen in de boerderij meststof plaats.

El0219 Voeropname Lactatiestart 709x500

Runderen dagelijks: mengen met water over het voer of door TMR ( voermeng wagen)

 • Per koe: 15 ml CHE
 • Voor elke koe inclusief behandeling met landbouwmest: 25 ml CHE
 • Voor elke koe, inclusief verwerking van stalmest en indien extra CHE behandelde silages worden gevoerd: 10 ml CHE
 • Per kalf op de 3e dag 150 ml eenmaal of 7 dagen 15 ml tweemaal daags

Voordelen:

 • Betere pens werking
 • Hogere productie
 • Minder eiwit te voeren
 • Hoger immuun systeem dieren
 • Geen broei in het voer
 • Preventief tegen celgetal, celgetal verlagend
 • Bouwt het immuun systeem van de dieren op
 • Minder amoniak in de stal
 • Minder vliegen in de stal

Geiten en schapen of andere herkauwers:

  • Per grootvee-eenheid: 25 ml CHE
  • Voor veel doses is het noodzakelijk om CHE met water te verdunnen om het gelijkmatiger te verdelen.

CHE Voor de behandeling van mest

Mest / mest biogas substraat : Bij de verwerking van agrarische mest, zoals drijfmest of vloeibare mest, is het zeer belangrijk om stoffen zoals ammonium, stikstof, fosfor, kalium, ureum en mineralen, enz. Omzetten in een organisch gebonden vorm. In deze vorm van mest zijn ionen meestal aanwezig in een waterige oplossing, kunnen ze gemakkelijk worden weggespoeld en op de lange termijn de grond duurzaam beschadigen. Correct verwerkte meststoffen op het erf, aan de andere kant, bederven de grasmat en de belangrijke regenwormen niet.

Comfort Herbal Extract Manure
Comfort Herbal Extract Manure

Comfort Herbal Extract Manure  

In CHE is nu de biologie, die in de natuurlijke cyclus, onder andere, deze zo  belangrijke binding van de ionen in waterige oplossing kan bereiken. Het is ook belangrijk en belangrijk dat boerderijmest rot of fermenteert en niet rot. Op deze manier kunnen zelfs zwemmende en zinkende lagen worden gecontroleerd. De door CHE behandelde economische meststof wordt dus een hoogwaardige meststof in een gezonde circulaire economie.

 

CHE voor de behandeling van mest heeft in principe twee taken:

 • Omzetting van rot in verteerbaarheid
 • Voedingsstoffen overbrengen in een organische binding

“De vaste mest is het goud van de boer”. Dit populaire gezegde is alleen waar als de boer uit zijn rotzooi ook iets maakt. Vooral de semi aerobe en gedeeltelijk aeroob milieu waarin de mest is gelegen, is een belangrijk voordeel ten opzichte van gier of mest optimale compostering. Daarnaast is het meestal hoge aandeel van stro in de mest schept ideale omstandigheden voor latere conversie van koolstof component in humus, zet het geval van deze koolstof is niet weer verloren door verlies bij
verbranding in een niet-bestaande of onjuiste behandeling van mest. Dat is waarom het belangrijk is om de omgeving te behouden voor een goed functionerende groep. De ervaring leert dat het optimaal kan worden bereid door toevoeging van CHE landbouwproducten, hetzij reeds over voeding direct in de stal , het medium voor latere compostering van mest op het land.

CHE is een natuurlijk kruiden extract en brengt in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang. Ook wordt de groei van micro-organismen waaronder bacteriën die organisch gebonden stikstof omzetten in een ammonium stikstof door de CHE gestimuleerd. Door deze omzetting blijft de stikstof in de mest behouden. De gebonden ammonium komt gelijkmatiger vrij voor het gewas dan organisch gebonden stikstof en werkt daarom effectiever. Dankzij een betere werking van stikstof en het behoud ervan is een vermindering in het kunstmestverbruik mogelijk.

Belangrijke voordelen van CHE zijn:

 • behoud van stikstof in de mest dankzij ammoniumbinding
 • daling van het kunstmestverbruik
 • betere homogeniteit van uw drijfmest ( geen koekvorming)
 • verminderd geur en ammoniak emissies
 • Minder vliegen in de stal
 • verlaging ds gehalte in de mest (betere mixbaarheid)
 • hogere voederwaarde van het gras dankzij meer eiwit
 • eiwitsamenstelling van het gras veranderd wat een positief effect heeft op het ureum gehalte in de melk
 • stikstof voor akkerbouwgewassen komt vrij tijdens de groei
 • kostprijs verlaging in veehouderij en akkerbouw

dosering:
Drijfmest Runderen: 0,3 lt CHE + 5 lt water per m³ verzamelmest.
Als 25 ml / koe / dag wordt gebruikt tijdens het voederen, is de mestbehandeling al
afgedekt.

Drijfmestvarkens: 0,3 lt CHE + 5 lt water per m³ vloeibare mest.
Als CHE wordt gevoerd, is onder normale omstandigheden geen extra
mestbehandeling met CBM nodig.

Substraten van biogasinstallaties: 2 – 3 kg kortgehakt stro en 250 – 300 ml CHE
per m³ biogas substraat.
De componenten worden eenvoudigweg vóór verwerking in het biogas substraat
geroerd. Een verwerkingsduur van 8 weken wordt aanbevolen om een optimale
verwerking van het biogas substraat te verzekeren.

Vaste mest: per m³: 100 – 150 ml CHE.

Voor stro bedding in koeien en geiten:
Sproei waar de dieren liggen met CHE in een fijne mist op het stro voor en na bedding. Zodat de dieren droog blijven en het stro niet gaat rotten en creëert een semi aerobic op. Dus een pathogenie proces die preventief werkt en de spenen hebben geen contaminatie met bacterie wanneer de dieren gaan liggen.

CHE is geschikt voor het composteren van verschillende soorten organisch materiaal. Composteren zonder te beluchten! Milieuvriendelijk, geurloos en zonder CO2 uitstoot. CHE zorgt voor een snelle vertering en een hoge kwaliteit van het eindproduct. Belangrijke voordelen van het product zijn:

het organisch materiaal verteerd zonder dat het overhoop gehaald hoeft te worden stikstof spoelt minder uit stikstof wordt in de wortel al omgezet in bouwstoffen voor celdeling werkt bij een lage temperatuur en lage lichtintensiteit bevorderd betere uitstoeling en groei in de breedte een compactere en sterkere celstructuur in het blad, daardoor een hogere weerstand tegen ziektes.

CHE in de landbouw

De toepassing van het CHE in de landbouw is op twee manieren mogelijk:
Over een bladspray op de irrigatie. Om de groei verder te ondersteunen, als leverancier van voedingsstoffen en om de bodem op te bouwen, is het ook raadzaam om verwerkte mest te gebruiken.


Planten behandeld met CHE ondervinden aanzienlijke steun, zowel bij de vertering van voedingsstoffen uit de bodem, bij de vorming van fijne wortels, als in weerstand tegen schadelijke omgevingsfactoren.

Als CHE direct op de plant wordt gespoten, kan de natuurlijke ectoflora van de plant worden ondersteund om negatieve milieu-invloeden te voorkomen.

Basis dosering:
2 liter CHE per bespuiting per hectare
Om de kweek tegen ziekten en plagen te voorkomen of te verstevigen worden 3-4 sprays verdeeld over het groeiseizoen.

Beste spray na zonsondergang, omdat enerzijds de huidmondjes van de bladeren ’s avonds open zijn en anderzijds de biologie in de CHE het best beschermd is tegen UV-straling. Als dit niet mogelijk is, moet ten minste de middaguren worden vermeden voor een behandeling, of op zijn minst bewolkt weer prevaleren.

Zaad dressing :
0,1 liter CHE per 100 kg zaad.
CBC 1: 8 met water en maak daarmee het zaad in de mixer nat. Voeg vervolgens fijn zeolietsteenmeel toe totdat het zaad weer vrij vloeit. Er is ongeveer 100 kg zaad voor ongeveer 1,5 kg. Zeolietsteenmeel nodig.

Stro ontleding:
5 liter CHE per hectare
Bespuit het stro of de stoppels met een mengsel van CHE en water. Voor elke hectare moet de 5 liter CHE worden gemengd met 300 tot 500 liter water.

Sproeien bij schimmelziekten zoals echte of donzige meeldauw of aardappelkruidrot:
3 x sproeien met een 2% CHE-water mengsel. De intervallen tussen de afzonderlijke sprays moeten 5-6 dagen zijn. De ervaring heeft geleerd dat voor de behandeling van schimmelziekten de combinatie met zeolietsteenmeel een bijzonder goed effect heeft.

Aanbevolen mengsel voor schimmelziekten: 1 kg zeolietsteenmeel en 2 liter CHEin 100 liter water.

 • Aardappelen droog weer 2l per ha by nat weer 3-5 l per ha 3 tot 4 keer
 • Tarwe , Gerst 2 l per ha 2 x
 • Gras 2 L per ha by inzaaien 4 l per ha
 • By inzaaien of poten 4 l per ha

Naast het stimuleren van groei en bloeitraining, ondersteunt de CHE het immuunsysteem van de plant en bouwt en onderhoudt het uw natuurlijke zuurmantel. Zo kunnen onder andere schimmelziekten van kamerplanten effectief worden voorkomen. Een andere taak van CHE is de ondersteunende interventie bij het verteren van voedingsstoffen uit de bodem in de bloempot bij elke watergift. Dit wordt gedaan door het mineralisatie-effect van de zure excretie van de biologie in de CHE en neemt een deel van de taak van de plantenwortel over, die ook zijn voedingsstoffen verkrijgt door zure secreties en de bijbehorende ionenwisseling.

CHE Thuis in de woonkamer
CHE Thuis in de woonkamer
CHE Thuis in de tuin
CHE Thuis in de tuin

CHE kan ook worden gebruikt als planthulp ter ondersteuning van de groei, de fruitontwikkeling van fruitbomen, bessen,  evenals voor tuin- en kamerplanten.

Omdat de CHE alleen natuurlijke plantenbiologie bevat, is de CHE ook geschikt voor elk deel van de plant, of het nu binnen of in de tuin is.

Toepassing en dosering
Laboratoriumtests van de Technische Universiteit van Wenen hebben bevestigd dat
een dosering van 0.5% – 1.0% CHE in het irrigatiewater het beste resultaat oplevert!

Gieten en spuiten:

 • Eén keer per maand ongeveer 30 ml voor 3-5 lt water.
 • Voor dagelijks gieten 5 ml in 20 liter water.

De planten moeten zoals gewoonlijk worden gegoten en gespoten. Spuit pas na zonsondergang, omdat de huidmondjes van de bladeren ‘s avonds open zijn!

OPGELET CHE is niet als extra water te gebruiken voor snijbloemen wanneer deze zich al in de vaas bevinden.

Bioton/afvalbak:
CHE helpt rot te voorkomen en voorkomt zo onaangename geurtjes!
Strooi elke verse laag puur of verdund.

Strooi de oude compost laag krachtig met de CHE voor elke laag vers groen of struik
gesneden of ander tuinafval. Plaats vervolgens de nieuwe laag en spuit opnieuw (sandwichmethode). CHE kan zonder meer worden gebruikt. Belangrijk: bedek de composthoop voor bescherming tegen regen of sneeuw om een optimale, ongestoorde verrotting te behouden. CHE is een uitstekende compost-starter.

Gefermenteerde compost (Bokashi-compost)
CHE is ook ideaal als aanvulling op de zogenaamde Bokashi-emmers. Spray gewoon elke verse laag versnipperd keukenafval met de CHE.

CHE voor het verbeteren van het stabiele klimaat

Kortom, het stalklimaat heeft altijd een onmiddellijk effect op de diergezondheid, dus ook op de groei en het welzijn van onze dieren.

Net als op het gebied van mest en mest, is het van het grootste belang in de stal om rotting zoveel mogelijk te voorkomen en dus een goed, stabiel klimaat voor de dieren te creëren. We raden daarom aan CHE met regelmatige tussenpozen te voorkomen door middel van een stabiele vernevelaar, vooral in het opfokgebied om te sproeien om rotting te voorkomen.

Niet mengen met chemische stoffen. Te gebruiken spuitbussen en dispensers moeten altijd grondig worden gereinigd vóór gebruik.

Voor de profylaxe van ziekten in de stal: Voor Ligboxen ter vervanging van kalk of andere producten

1-3 keer per week spuiten met een stabiele vernevelaar: 1 liter CHE + 7 liter water

Ter ondersteuning van de stabiele reiniging:

Spray op de te reinigen oppervlakken na het weken en
laat inwerken (nat op nat): 1 liter CHE + 9 l water.

Dosering voor ziekten in de stal:

Spray 3 keer per dag met een stabiele vernevelaar: 1 liter CHE + 7 liter water

CHE als vervanging voor desinfectiemiddel in de stal

Zelfs in de modernste stal is het probleem van pathogene kiemen bekend, die tal van, vooral gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Natuurlijk leidt dit ook tot economische verliezen, zoals verhoogde sterfte en daarmee samenhangende verminderde productiviteit van de operatie. Ook vormen pathogene kiemen een aanzienlijk gevaar voor de boer.

Om deze pathogene bacteriedruk te beheersen, moet vaak gebruik worden gemaakt van antibiotica en ontsmettingsmiddelen. Maar dit gebruik brengt ook gevaren met zich mee. Onlangs is een toenemende weerstand tegen deze middelen waargenomen en is wetenschap vereist om nieuwe, maar vooral duurzame oplossingen te zoeken.

Zowel antibiotica als veel ontsmettingsmiddelen maken geen onderscheid tussen slechte en goede micro-organismen. Het zal zo goed mogelijk worden gedood. Maar dit creëert ook vrije oppervlakken waarop resterende ziekteverwekkers zich kunnen vestigen en zich weer ongehinderd kunnen vormen. Dit gebeurt zelfs meestal zonder antagonisten (natuurlijke antagonisten), omdat deze ook werden gedood. Ook is er ondanks grondige reiniging en desinfectie voor bacteriën meestal nog steeds voldoende organische stof aanwezig en worden de eerder gereinigde oppervlakken snel weer bevolkt. Het desinfecterende effect is daarom meestal kort en onstabiel. Het gevolg is dat vanwege de weerstand tegen bacteriën de concentraties van het desinfectiemiddel en de toedieningsfrequentie moeten worden verhoogd.

CHE biedt een compleet andere aanpak in de stal. Het moet niet het doel zijn om een ​​volledig steriele omgeving te creëren, maar om een ​​stabiele, gezonde microbiële gemeenschap te creëren die wordt gedomineerd door probiotica.  Er zijn verschillende bacteriën, maar ook gisten, die jarenlang kunnen worden gebruikt vanwege hun gezondheids bevorderende eigenschappen bij mens en dier.

Een bacterie is een zeer resistent en vooral aanpasbaar wezen met het vermogen om zich perfect aan te passen aan veranderende omgevingscondities.

CHE bevat een verscheidenheid aan bacteriën, maar vooral probiotische stammen, die de eigenschap hebben om gesponnen te kunnen worden. Door dit proces kunnen bacteriën zelfs in de meest ongunstige omgevingscondities overleven en zo goed als wachten op de levensomstandigheden die nodig zijn om opnieuw te overleven. Zodra deze zijn bereikt, hervatten ze hun activiteiten. Dit is een natuurlijke eigenschap die van vitaal belang is voor bacteriën.

Hoe werkt CHE nu? Na het wassen wordt CHE op het gereinigde oppervlak gespoten. De micro-organismen in CHE bezetten nu het behandelde gebied en vormen een bio film. Tegelijkertijd verbruiken de micro-organismen bestaande voedselbronnen en trekken ze zich dus terug pathogene kiemen, die zich na de stabiele wassing opnieuw zouden moeten vermenigvuldigen, zowel het voedsel als de habitat.

Bacteriën communiceren met elkaar en coördineren hun gedrag in een kleine ruimte.

Als nu CHE op het oppervlak wordt gespoten na het reinigen van de stal, ontstaat er een concurrentie om ruimte en voedsel tussen de bacteriën. Ook informeren nieuwe ontkiemende pathogene kiemen elkaar over de nu slechtere omstandigheden voor hen. Het resultaat is de start van een rustfase, de zogenaamde “bederf”, totdat de omgevingsomstandigheden weer een reproductie toelaten. Omdat de plaats al bezet is door de micro-organismen in CHE, blijven de meeste pathogenen in hun stasis (sporevorm)

In tegenstelling tot algemeen bekend, hebben bacteriën, maar vooral ziekteverwekkers een enorme weerstand tegen elke vorm van dodelijke stof, zoals antibiotica, maar ook ontsmettingsmiddelen.

CHE heeft, in tegenstelling tot dergelijke middelen, geen biocides effect op andere organismen, omdat het effect van CHE op een geheel andere werkingswijze is gebaseerd.

Het doel moet niet zijn het elimineren, doden of vernietigen, maar het principe van natuurlijke, microbiële roofzuchtige concurrentie. Het is belangrijk om te begrijpen dat pathogene microbiologie feitelijk krachtig is vanwege zijn aanwezigheid, die ook constant probiotische microbiologie vereist. Dus ook de probiotische biologie moet het hoofd bieden aan de nieuwe, veranderde omstandigheden. Probiotische bacteriën communiceren ook met elkaar en passen zich aan de nieuwe omgevingscondities aan. (Evolutie) CHE werkt precies volgens dit werkingsprincipe!

Ons CHE motto voor de stabiele toepassing:

“Beste Pathogen – De bus is al bezet – kom ergens anders bij ons”

dosering:

Met stabiele vernevelaar of sproeier: 1 liter CHE + 7 liter water

Afhankelijk van het oppervlak is 1 liter van dit mengsel voldoende voor 20 tot 50 m²

Er moet op worden gelet dat deze behandeling niet onmiddellijk na desinfectie met conventionele desinfectiemiddelen plaatsvindt, maar pas nadat de desinfectiemiddelen zijn afgebroken. Bij twijfel wordt aanbevolen om het te behandelen gebied eerst met water te spoelen.

Om de natuurlijke biologie in de stal te versterken:

1 keer per week: 1 liter CHE + 7 liter water

Afhankelijk van het oppervlak is 1 liter van dit mengsel voldoende voor 20 tot 50 m²

Interesse in Comfort Herbal Extract?

Neem contact op voor info & Dealers

Wij werken met en voor onze Distributeurs in de landen waar we actief zijn en werken samen met hun medewerkers, dierenartsen, fokkers, integrators, coöperaties, commercials en vele andere professionals in de sector om onze producten, verkoop, en gebruik tot een succes te maken.